Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility II Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

II Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 23-24 listopada 2019 roku w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Podczas konferencji świętowano również 20-lecie KNSB OPERON. Z tej okazji przed budynkiem Biocentrum posadzono klon i nazwano go „Klon Operon”. Patronat nad konferencją objął Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul. Obrady konferencji otworzyli: prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dr hab. Anna Kryszak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Andrzej Legocki. Wykład inauguracyjny pt. „Nowe zastosowania genetycznie modyfikowanych wirusów” wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W czterech blokach tematycznych: Bioinformatyka, Biopaliwa, Biofarmaceutyki oraz Biologia molekularna i genetyka swoje doniesienia naukowe przedstawili studenci biotechnologii i kierunków pokrewnych oraz doktoranci z krajowych jednostek naukowych. Podczas sesji wykłady wygłosili:  prof. dr hab. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Andrzej Zieleziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. IGR dr hab. Tomasz Pniewski oraz dr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

 

W każdym z wymienionych bloków tematycznych Komitet Naukowy konferencji wyłonił najlepszą prezentację ustną i najlepszy e-poster. Nagrody (w formie cennych opracowań naukowych) ufundował Oddział Poznański PTBioch oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski. Były one wręczane na zakończenie każdego dnia obrad.

 

Małgorzata Pietrowska-Borek

WYDZIAŁY