Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXIV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXIV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

27 listopada 2019 roku odbyło się XXXIV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przed rozpoczęciem obrad JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul złożył wyrazy uznania i wręczył listy gratulacyjne z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora: prof. dr. hab. Mirosławowi Mleczek (Wydział Technologii Drewna), prof. dr hab. Magdalenie Rudzińskiej (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu),  prof. dr hab. Izabeli Szczerbal (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach). List gratulacyjny odebrał również prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, który 25 listopada 2019 r., otrzymał najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa Czech University of Life Sciences. Podczas posiedzenia wręczone zostały Medale Okolicznościowe 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych.

 

Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do obrad, podczas których podjęto uchwały w sprawie: zaopiniowania wzoru arkusza zawierającego kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich oraz zmian składów następujących  gremiów: Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rady ds. Zakładów Doświadczalnych, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjęta została również uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 271/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.  Na zakończenie Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Senatu, przedstawiciela studentów – Urszuli Strugarek (WL), która ukończyła studia magisterskie.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXIV posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w Repozytorium dokumentów. 

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY