Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MŁODZI PRZYRODNICY PONOWNIE NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

MŁODZI PRZYRODNICY PONOWNIE NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA UPP

W sali wykładowej Biocentrum UPP 6 marca 2020 roku odbyła się uroczysta inauguracja trzeciej już edycji zajęć Uniwersytetu Młodych Przyrodników na Wydziale Technologii Drewna UPP. Ponad 200 uczniów z siedmiu wielkopolskich szkół przywitali na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak oraz Prodziekan ds. studiów WTD prof. UPP dr hab. Edward Roszyk.

 

Podczas uroczystej inauguracji uczniowie złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy, stając się oficjalnie studentami Uniwersytetu Młodych Przyrodników. Następnie wysłuchali trzech wykładów inauguracyjnych: 

  • „Szczególne miejsce – Las” (mgr inż. Karolina Prange, Lasy Państwowe)
  • „Drewno na przestrzeni dziejów człowieka” (prof. dr hab. Magdalena Zborowska, Instytut Chemicznej Technologii Drewna UPP)
  • „Zastosowanie drewna – współczesny przemysł drzewny w Polsce” (prof. UPP dr hab. inż. Edward Roszyk, Katedra Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej UPP)

 

Uczestnicy inauguracji mieli również okazję przetestować symulatory wieku, zaprojektowane i wykonane w ramach międzynarodowego projektu BaltSe@nioR, kierowanego przez dr Beatę Fabisiak z Katedry Meblarstwa WTD UPP.

 

W najbliższych miesiącach młodzi przyrodnicy uczestniczyć będą w cyklu warsztatów zatytułowanych „Tego nie wiesz o drewnie”, podczas których dowiedzą się jaką rolę w polskiej gospodarce odgrywa drzewnictwo, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Młodzi studenci odkryją jak szerokie jest współcześnie wykorzystanie drewna w różnych dziedzinach życia: od papiernictwa, przez meblarstwo oraz szeroko rozumiane budownictwo i wykańczanie pomieszczeń, w tym również tworzywa drzewne, biotworzywa (stosowane obecnie np. w motoryzacji). Projekt ma na celu również zaznajomienie uczniów ze współczesnymi, ekologicznymi i innowacyjnymi metodami przerobu, zabezpieczania i wykańczania drewna.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. – Mówi  Prodziekan ds. studiów WTD prof. UPP dr hab. Edward Roszyk - Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży oraz docelowo zachęcać młodych ludzi do studiowania technologii drewna.

Wydarzenie jest realizowane we współpracy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Łopuchówko, OEL "Łysy Młyn" w Biedrusku, Ośrodek Dziewicza Góra oraz Działem ds. Funduszy Strukturalnych UPP. Obsługę administracyjną UMP koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY