Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAUKOWCY UPP STYPENDYSTAMI W PROGRAMIE IM. BEKKERA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NAUKOWCY UPP STYPENDYSTAMI W PROGRAMIE IM. BEKKERA

Dr inż. Anna Malinowska z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz dr hab. Anshu Rastogi z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znaleźli się wśród 126 najlepszych wnioskodawców w Programie im. Bekkera i otrzymają stypendia pokrywające koszty pobytu w ośrodkach naukowych za granicą.

Spośród 457 wniosków złożonych w ramach naboru 449 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej zostało rekomendowanych 246 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.

Wśród nagrodzonych stypendystów jest:

  • Dr inż. Anna Malinowska z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP za projekt „Zmiany w mikrobiocie jelit wywołane czynnikami żywieniowymi a zdrowie gospodarza”. Ośrodek goszczący:  Wageningen University & Research w Holandii;
  • Dr hab. Anshu Rastogi z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej za projekt „Rozwój Modeli Transferu Radiacji (RTM) w celu lepszego zrozumienia sygnałów teledetekcyjnych z torfowiska poddanego manipulacjom klimatycznym”. Ośrodek goszczący:  University of Twente w Holandii.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (43), społecznych (29) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (28). 13 naukowców zrealizuje projekty w naukach medycznych i również 13 w naukach humanistycznych. Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (29), Wielka Brytania (16), Niemcy (15), Francja (7) i Holandia (7).

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.

Stypendystom Programu im. Bekkera serdecznie gratulujemy.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY