Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH PODPISAŁ POROZUMIENIE Z UNIWERSITY OF PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI W INDONEZJI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH PODPISAŁ POROZUMIENIE Z UNIWERSITY OF PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI W INDONEZJI

Delegacja z Uniwersity of Pahlawan Tuanku Tambusai w Indonezji z udziałem Rektora prof. dr. h. Amir Luthfi 28 października 2019 r. złożyła wizytę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Podczas wizyty podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy indonezyjskim Uniwersytetem a Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Przedmiotem porozumienia jest przede wszystkim współpraca naukowa i wymiana studencka. Szczególnym obszarem zainteresowań partnerów z Indonezji jest ograniczanie skutków środowiskowych intensywnej produkcji zwierzęcej, w tym emisji gazów cieplarnianych.

 

Źródłem kontaktu między Uczelniami jest absolwent anglojęzycznych studiów Animal Production Management, prowadzonych przez WMWZ, obecnie realizujący przewód doktorski w Katedrze Żywienia Zwierząt. Goście zwiedzili laboratoria Wydziału oraz odwiedzili nowoczesną biogazownię w Rolniczo – Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym UPP w Przybrodzie.

 

prof dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWNZ
Iwona Cieślik, rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY