Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DOŻYNKI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOŻYNKI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

W Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Swadzim 13 września 2019 r. odbyły się 13. Dożynki Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Dożynki szczególne, gdyż odbywające się w roku jubileuszowym 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych.

Jak co roku pierwszym punktem święta plonów był tradycyjny obrzęd dożynkowy, który wykonał Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy. Chlebem z tegorocznych ziaren, otrzymanym od starostów dożynek – dr. Moniki Bartos-Spychały, Dyrektor Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin oraz Jerzego Kaczmarka Dyrektora Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim – prof. dr. hab. Jan Pikul Rektor UPP podzielił się z uczestnikami uroczystości. „Dożynki w polskiej tradycji są czasem radości i podziękowań za trud pracy na roli zwieńczony żniwami i tradycyjnym bochnem chleba, który jest owocem wspólnej pracy rolników dla nas wszystkich.” - podkreślał w swoim przemówieniu Rektor UPP - „Dożynki dzisiejsze są również ważnym wydarzeniem trwającego roku jubileuszowego 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych, który jako wspólnota akademicka obchodzimy w sposób szczególny. I dziś świętując efekty pracy naszych jednostek doświadczalnych wspominamy nasz rodowód i znaczenie polskiego rolnictwa, którego potrzeby doprowadziły w 1919 roku do utworzenia Wydziału Rolniczo-Leśnego na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim, którego kontynuatorem jest dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy”. Rektor podziękował również dyrektorom zakładów doświadczalnych za rok wytężonej pracy i trud zarządzania powierzonymi jednostkami, co w dynamicznie zmieniających się warunkach pogodowo-rynkowych nie jest proste.

 

Podczas uroczystości wręczone zostały również medale i odznaczenia. Pani dr. Zofia Szalczyk Radna Województwa Wielkopolskiego, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła JM Rektorowi UPP prof. dr hab. Janowi Pikulowi odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. To zaszczytne honorowe wyróżnienie przyznane zostało za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii żywności i żywienia oraz zaangażowanie w realizację przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych z instytucjami na terenie województwa wielkopolskiego w celu promowania uniwersyteckiej nauki i kultury.

 

Dr. Zofia Szalczyk przekazała również na ręce JM Rektora list gratulacyjny od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, w którym czytamy „Na szacunek i uznanie zasługują długie tradycje i osiągnięcia Uczelni, która z powodzeniem buduje i rozwija potencjał naukowy regionu, oferując możliwość zdobywania wiedzy na wysokim poziomie. To właśnie badania prowadzone przez jej znakomitą Kadrę pozwalają znajdować i zastosować praktyczne rozwiązania wdrażana także we współczesnym rolnictwie”.

 

Następnie wręczone zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom fizycznym za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego wyróżnienia wręczył Wiceprezes Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski. Wśród uhonorowanych osób znalazły się: Zbigniew Wacław z Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim, Radosław Świergiel z Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody oraz z Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda: Włodzimierz Łuczak i Jacek Pietrzak.

 

Kolejną grupę osób odznaczonych stanowiły osoby uhonorowane przez Międzyuczelniany Komitet ds. Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Medale wręczyli  prof. dr. hab. Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr. hab. Jan Pikul Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Medale otrzymali: Edward Warych Dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody, Jerzy Kaczmarek Dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim, prof. dr. hab.  Andrzej Rutkowski Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt  w Gorzyniu, Wojciech Śliwa Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina, Iwo Gałecki Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice oraz Marian Grodzki.             

 

Po zakończeniu części oficjalnej Dożynek, która odbywała się w Kasztanowym Pałacu w Swadzimiu, miał miejsce koncert zespołu Swing & Classic Quartet, a następnie goście zaproszeni zostali do zwiedzenia Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

fot. Julia Wojciechowska 

WYDZIAŁY