Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inauguracja na cztery berła | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inauguracja na cztery berła

Wspólnie wypowiedziane słowa czterech Rektorów „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit” wraz z uderzeniami czterech bereł zabrzmiały 1 października br. w Auli UAM w Poznaniu. Uczelnie wywodzące swoje tradycje z Uniwersytetu Poznańskiego, świętujące jubileusz 100-lecia, zainaugurowały rok akademicki 2018/2019.

Rektorzy: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w swoich wystąpieniach mówili o wspólnych korzeniach, ale także osiągnięciach uczelni.

 

Jak zauważył prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego: - Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. Przed nami wiele pracy, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater. Zasada zrównoważonego rozwoju, tak istotna w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, przekładać się powinna na całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość – wszyscy bowiem jesteśmy sobie potrzebni.

 

I na zakończenie dodał: - Pamiętajcie, że to właśnie elity uniwersyteckie w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju i sukcesu II Rzeczypospolitej. Jak mówił Święty Jan Paweł II:Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Ze świadomością i doświadczeniem stu lat ruszajmy w nowy rok akademicki, życząc sobie nawzajem pomyślności we wspólnym działaniu na rzecz naszych uczelni , aby w potoku czekających nas zmian nie zatracić istoty akademickiej universitas – miejmy szerokie spojrzenie na całość, aby nie zagubić szczegółów.

 

Po wystąpieniach Rektorów w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Następnie głos zabrał Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który podziękował poznańskiemu środowisku naukowemu za wkład w pracę nad ustawą 2.0.: - Jesteśmy na etapie nie mniej ważnym, nie mniej trudnym niż prace nad ustawą – na etapie jej wdrażania – mówił. Zapowiedział też korekty, które zamierza wprowadzić w rozporządzeniach, m.in. dotyczących ewaluacji naukowców.

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił, że dotychczasowa współpraca pomiędzy samorządem a uczelniami układa się bardzo dobrze. Powinniśmy jednak mieć większe kompetencje i możliwości finansowania. Chcemy bowiem kooperować w kreowaniu rozwoju dopasowanego do regionalnych potrzeb – mówił. A prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak dodał: - Pragnę podkreślić, że chcemy być dla państwa wsparciem.

 

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski skierował do studentów następujące słowa: - Współczesny świat nie raz pokazuje, że drugiemu człowiekowi próbuje się odebrać wolność, godność, czy szacunek. Wmówić, że wszystko co za nami - było na tyle złe, że nadaje się wyłącznie do zapomnienia.  Ale nigdy nikt, nikomu nie jest i nie będzie w stanie zabrać zdobytej wiedzy. A ta uczyni z Was nie tylko ludzi myślących, wolnych, ale również trafnie oceniających rzeczywistość, w której żyjecie.  I przed którą – nie tylko podczas studiów – ale całe życie - będziecie nieustannie zdawać egzamin.

 

Podczas uroczystości dokonano symbolicznej immatrykulacji studentów pierwszego roku. Reprezentowali oni kierunek prowadzony wspólnie przez cztery uczelnie: neurobiologię.

 

Na zakończenie wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Zgromadzeni mieli także okazję wysłuchać połączonych chórów uczelni, które wykonały jubileuszowy hymn do muzyki Jacka Sykulskiego i słów prof. Sylwestra Dworackiego.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

 

Fot. I. Cieślik 

 

WYDZIAŁY