Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Dotyczy: dostawy na tusze i tonery do Uczelni. W związku z przygotowywaną procedurą przetargową na “dostawę tuszy i tonerów dla Jednostek Uczelnianych”,  Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia prosi o przesłanie planowanego zapotrzebowania na tusze i tonery...

W związku z przygotowywaną procedurą przetargową na “dostawę tuszy i tonerów dla Jednostek Uczelnianych”,  Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia prosi o przesłanie planowanego zapotrzebowania na tusze i tonery zgodnie z tabelą – zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek na lata 2019 - 2020 będących na stanie jednostek. Zapotrzebowanie nie dotyczy komórek administracji centralnej dla których zostanie przeprowadzone postępowanie na „kompleksową obsługę urządzeń drukujących”.

 

W wykazie należy podać nazwę, numer inwentarzowy i okres gwarancyjny urządzenia oraz rodzaj, nazwę i ilość materiałów eksploatacyjnych.

 

Wykaz proszę przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres marg@up.poznan.pl  lub w formie papierowej  do Działu Zaopatrzenia pok. 54.2. parter kontakt telefoniczny Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia  tel. 846 62 77 Pani Maria Gierszewska.

 

 

Z poważaniem

Kierownik DGZ

Wiesław Janus

ZałącznikRozmiar
Plik Tabela na tusze i tonery Nowa.docx14.99 KB

WYDZIAŁY