Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby N

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na podstawie art. 265 ust 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym proszę o złożenie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku w Dziekanacie Wydziału.

Jednocześnie zobowiązuję Dziekanaty Wydziałów do przekazania zebranych oświadczeń wraz z imienną listą pracowników składających w/w oświadczenia w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych.

 

 

Prorektor

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz