Konferencja: Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja – Praktyka.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 12-14.11.2018 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja – Praktyka. Tym razem tematyka wydarzenia dotyczyła edukacji ekologicznej w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Konferencja była współorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Konferencję oficjalnie otworzyli gospodarz Wielkopolskiego Parku Narodowego dyrektor Zbigniew Sołtysiński, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz oraz kierownik Katedry Turystyki Wiejskiej dr hab. Ryszard Steppa.
 

W obradach uczestniczyło łącznie 85 osób z 13 województw, reprezentujących 8 parków narodowych, 5 zespołów parków krajobrazowych, 6 nadleśnictw, 16 uczelni wyższych, 1 ośrodek doradztwa rolniczego, 1 gospodarstwo agroturystyczne oraz 3 podmioty prowadzące własną działalność. Wydarzenia konferencyjne rejestrowało na bieżąco 2 przedstawicieli mediów. W obradach uczestniczył także gość z Wielkiej Brytanii – profesor Bernard Lane, od lat związany z tematyką rozwoju turystyki zrównoważonej.
 

Problematyka segmentacji odbiorców, doboru metod i narzędzi, specjalizacji oferty edukacyjnej była przedmiotem dyskusji zarówno w trakcie obrad, jak i zajęć warsztatowych organizowanych w terenie oraz w salach dydaktycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach.
 

Zgłoszone artykuły, w zależności od problematyki, będą publikowane w następujących czasopismach naukowych: Polish Journal for Sustainable Development, Economic and Regional Studies, Edukacja biologiczna i środowiskowa, Parki narodowe i rezerwaty przyrody, Journal of Ecotourism oraz w monografii prezentującej studia przypadków.
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz za stworzoną wyjątkową atmosferę, sprzyjającą wymianie wiedzy i doświadczeń!

 

Zapraszamy do lektury po konferencji w Jeziorach, która odbyła się w dniach 12-14.11.2018 pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. Jana Pikula: http://www1.up.poznan.pl/ktw/edukacja-ekologiczna

 

Sylwia Graja-Zwolińska
Magdalena Maćkowiak