Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs Poznański Wolontariusz Roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Miasto Poznań już po raz osiemnasty organizuje konkurs Poznański Wolontariusz Roku. Jest to przedsięwzięcie mające na celu promowanie idei wolontariatu oraz osób i organizacji angażujących się w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

W tym roku w konkursie wolontariusze nagradzani będą w sześciu kategoriach:

  • młodzieżowej, w której zgłoszone mogą zostać osoby do 19 roku życia;
  • indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby pomiędzy 20 a 60 roku życia;
  • senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia;
  • zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu pracowniczego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konkursie poprzez zgłaszanie do niego osób/grup/organizacji/firm, z którymi stykają się Państwo w swojej codziennej działalności. Dotyczy to również środowiska studenckiego. Jest to świetna okazja, aby wszystkim zaangażowanym w działania na rzecz innych ludzi podziękować za okazaną pomoc i pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcany czas są zauważane i doceniane.

Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 13 do 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.pozytywni-poznan.pl.

Jednocześnie już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysta galę podsumowującą konkurs, która odbędzie się 14 grudnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Strachy Na Lachy.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod numerem tel. 61 878 57 30.

WYDZIAŁY