Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Local Training Course - Europejska Szkoła Liderów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Local Training Course - Europejska Szkoła Liderów

Local Training Course (LTC) jest jednym z najpopularniejszych projektów cyklicznych AEGEE-Poznań. Wydarzenie ma na celu zachęcić uczestników do stawiania ambitnych celów, dążenia do ich realiacji oraz wykorzystania własnego potencjału do działania. 

Projekt skierowany jest do studentów poznańskich uczelni wyższych zarówno państwowych, jak i prywatnych. Planowana liczba uczestników to około 50 osób. Szkolenie będzie odbywać si,ę na dwóch poziomach zaawansowania: dla osób, które stawiają pierwsze kroki przy tworzeniu projektów oraz dla tych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. 

 

Ponadto projekt ma na celu aktywizację studentów, w szczególności poprzez zachęcenie do działalności w organizacjach studenckich, propagowanie szeroko pojętej idei wolontariatu. 

WYDZIAŁY