Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAGRODA DLA DR INŻ. ARCH. KRAJ. MIŁOSZA WALERZAKA ZA MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ „OGRODY REGULARNE NA TERENIE DAWNYCH PRUS” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NAGRODA DLA DR INŻ. ARCH. KRAJ. MIŁOSZA WALERZAKA ZA MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ „OGRODY REGULARNE NA TERENIE DAWNYCH PRUS”

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa rozstrzygnięty.

 

Dnia 25 października 2018 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2018.

Na Konkurs 2018 wpłynęły 42 prace, z których 41 spełniło wymogi formalne regulaminu konkursu. Wśród nich znalazło się: 5 prac doktorskich, 33 prace magisterskie oraz 3 monografie naukowe.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.

Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała w poszczególnych kategoriach 9 nagród i 5 wyróżnień.

 

W kategorii monografia naukowa nagrodę otrzymał pracownik Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak, za publikację pt.: Ogrody regularne na terenie dawnych Prus, opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj 

 

Źródło: www.woak.up.poznan.pl

 

 

ZałącznikRozmiar
Image icon ogrody regularne.jpg321.08 KB

WYDZIAŁY