Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OBCHODY 100-LECIA AKADEMICKICH STUDIÓW ROLNICZO-LEŚNYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OBCHODY 100-LECIA AKADEMICKICH STUDIÓW ROLNICZO-LEŚNYCH

„Z doświadczeniem i pasją w przyszłość” to hasło przewodnie jubileuszu 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, który obchodzimy w czerwcu 2019 roku. Wydział Rolniczo-Leśny powstał jako czwarty na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim, obok Wydziałów: Filozoficznego, Prawnego (później Prawno-Ekonomicznego) i Lekarskiego. Ogólnouczelniane uroczystości jubileuszowe z tej okazji odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 13 i 14 czerwca 2019 roku.

 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kościele św. Jana Vianneya (13 czerwca 2019 r.). Liturgii przewodniczył ks. biskup Edward Janiak, który zanim wstąpił do seminarium duchownego, przez dwa lata studiował na Wydziale Technologii Drewna ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej (następnie Akademii Rolniczej) w Poznaniu. Homilię wygłosił ks. biskup Grzegorz Balcerek, a mszę koncelebrowali duchowni - absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Centralnym punktem uroczystości 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych było uroczyste posiedzenie Senatu, które odbyło się 14 czerwca 2019 r w Biocentrum UPP.  Przy pełnej sali i w obecności znamienitych gości prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP w swoim przemówieniu wychodząc od historii Uczelni mówił o tym, co czeka społeczność akademicką w nadchodzących latach: „ Przed nami wiele pracy, związanej nie tylko z wprowadzaniem w życie założeń nowej ustawy, która już prawie rok obowiązuje, przynosząc nową rzeczywistość funkcjonowania środowiska akademickiego. Nadal chcemy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater i realizować zadania w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, tak istotnej w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie i właśnie według tej zasady powinien przebiegać całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość – wszyscy bowiem jesteśmy sobie potrzebni”.

 

Podczas posiedzenia wręczone zostały również odznaczenia państwowe – Krzyż Zasługi  i Medale za długoletnią służbę oraz Medale 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego i 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych. Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej „Pierwsi wśród równych - historia uczelni szlakiem jej mistrzów”, który znakomicie wyraził, że historia uniwersytetu to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli, pracowali i pracują na jego rzecz, a także, miejmy nadzieję, będą go tworzyć przez kolejne dziesięciolecia. Uroczystość poprowadził dr. hab. Edward Roszyk, Prodziekan ds. studiów Wydziału Technologii Drewna UPP, a oprawę muzyczną zapewniły Chór Akademicki „Coro da Camera”  oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”.

 

Po uroczystym posiedzeniu Senatu miało miejsce otwarcie Domu Absolwenta UPP, gdzie wkrótce powstanie Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a swoje siedziby mieć będą: Stowarzyszenie Absolwentów, Fundacja UPP oraz Rada Uczelni.  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP wraz z Piotrem Grygierem, Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów UPP.

 

Ogólnouczelniane uroczystości zakończył piknik na Polanie Edukacyjnej Ogrodu Dendrologicznego Wydziału Leśnego UPP z bogatym programem artystycznym oraz zabawami i grami dla dzieci i dorosłych.

 

Fotorelacja  z wydarzenia znajduje się w GALERII oraz na dysku GOOGLE

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

WYDZIAŁY