Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PODWÓJNY JUBILEUSZ PROF. DR. HAB. PIOTRA GOLIŃSKIEGO ORAZ OTWARCIE NOWO WYREMONTOWANEGO BUDYNKU KATEDRY CHEMII | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PODWÓJNY JUBILEUSZ PROF. DR. HAB. PIOTRA GOLIŃSKIEGO ORAZ OTWARCIE NOWO WYREMONTOWANEGO BUDYNKU KATEDRY CHEMII

Wykształcił pokolenia naukowców, którzy odkrywają tajemnice chemii. Współpracuje ze środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą.  Prof. dr hab. Piotr Goliński, Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej UPP obchodził podwójny jubileusz 70-
lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej.

 

Sympozjum poświęcone obchodom jubileuszy prof. dr. hab. Piotra Golińskiego odbyło się w uroczystej atmosferze 18 września 2019 r. w budynku Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z sylwetką i dorobkiem naukowym Jubilata, uzyskanym między innymi dzięki pasji Profesora do zagadnień naukowych, którymi się zajmuje. Wśród zaproszonych gości byli między innymi naukowcy, z którymi, przez te 45 lat, profesor Goliński współpracował. Swoje wykłady wygłosili prof. dr hab. Henryk Korniak oraz prof. dr hab. Jerzy Chełkowski. O niesłychanej umiejętności Jubilata łączenia pasji naukowej ze zdolnościami zarządzania, opowiedzieli Rektor UPP, prof. dr hab. Jan Pikul oraz Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. Bartłomiej Mazela. Gratulacjom i życzeniom dalszych sukcesów nie było końca.

 

Podczas Jubileuszu prof. dr hab. Piotr Goliński uhonorowany został również Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Wyróżnienie wręczył Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul.

 

Część oficjalną zakończyło uroczyste przecięcie wstęgi z okazji otwarcia nowo wyremontowanego budynku Katedry Chemii, w 100 rocznicę jego powstania.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY