Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienie o współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porozumienie o współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju

Współpraca partnerska w obszarze badawczym, edukacyjnym, kadrowym i promocyjnym – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju  w ramach podpisanego 30 września 2019 r. porozumienia o współpracy.

 

Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu porozumienie podpisał prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów, a ze strony Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju –  Prezes Jakub Michałkowski. W ramach podpisanego porozumienia organizowane będą m.in. szkolenia i kursy specjalistyczne dedykowane studentom, praktyki studenckie, staże oraz programy mentorskie w przypadku zatrudnienia absolwentów UPP. Projekt koordynowany jest przez Biuro Karier UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP 

WYDZIAŁY