Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Targi PowerGen AFRICA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Targi PowerGen AFRICA

Targi PowerGen AFRICA. Tworzenie możliwości promowania przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych województwa Wielkopolskiego poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów…

W dniach:  14-16 maja br. w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki), odbyły się Targi PowerGen AFRICA. Ich celem było stworzenie możliwości promowania przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych województwa Wielkopolskiego poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z innymi wystawcami i uczestnikami wystawy. Przedstawicielem, z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzięki współfinansowaniu ze strony z Urzędu Marszałkowskiego oraz w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był dr inż. Andrzej Lewicki, który promował naszą Uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

 

fundusze.jpg

WYDZIAŁY