Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczyste zakończenie inwestycji aparaturowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczyste zakończenie inwestycji aparaturowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uroczyste zakończenie inwestycji aparaturowej dotyczącej zakupu „Zautomatyzowanego, kompleksowego stanowiska do analizy, archiwizacji i rekonstrukcji przestrzennej obiektów trójwymiarowych z możliwością pomiaru luminescencji oraz promieniowania gamma i beta” odbyło się 12 kwietnia 2018 roku na terenie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. 

Przeprowadzenie inwestycji było możliwe dzięki uzyskaniu na drodze konkursowej dotacji celowej w wysokości 3 572 000 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uroczystości uczestniczyli między innymi prof. dr hab. Roman Gornowicz - Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Piotr Ślósarz - Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. dr hab. Dorota Cieślak - Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher - Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach poprzedniej kadencji, kiedy rozpoczęto starania o uzyskanie dotacji, prof. dr hab. Leszek Nogowski - Kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii, prof. dr hab. Marek Świtoński - Kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, lek wet. Maciej Gogulski - Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, mgr inż. Anna Meller - Kierownik Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej oraz wielu innych znakomitych gości bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, w tym główny wykonawca Pan Michał Reimus, Dyrektor Carl Zeiss Sp. z o. o. wraz z Zespołem i Podwykonawcami Zlecenia Firmą Bio-Rad Polska Sp. z o.o. oraz Canberra Packard Sp. z o.o.
 

Inwestycja aparaturowa jest dobrym przykładem współdziałania Władz Uczelni, Działów odpowiedzialnych z przeprowadzenie procedury przetargowej oraz Władz i Pracowników Wydziału. Szczególne podziękowania należą się prof. dr hab. Adamowi Cieślakowi, którego determinacja i zaangażowanie w przygotowanie i realizację wniosku były gwarancją sukcesu.
 

Mamy nadzieję, że zakupiona aparatura pozwoli na zrealizowanie wielu projektów badawczych i przyczyni się do sukcesów naukowych i wzmocnienia naukowej siły Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, a tym samym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

WYDZIAŁY