Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Warsztaty dziennikarskie i Public Relations | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Warsztaty dziennikarskie i Public Relations

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od marca do maja 2017 roku 11 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzięło udział w warsztatach dziennikarskich i Public Relations. Prowadzącym cykl 10 spotkań był red. Michał Sójka – wieloletni dziennikarz prasy i tv, były rzecznik prasowy UPP i były redaktor czasopisma uczelnianego „Wieści Akademickie”. Przybliżył on studentom specyfikę pracy dziennikarza, przedstawił rolę dziennikarza w dzisiejszym świecie mass mediów oraz predyspozycje do wykonywania tego zawodu.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował również poznanie form dziennikarskich, takich jak: informacja, wywiad i reportaż. Studenci mieli również okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu redakcji dziennika regionalnego „Głos Wielkopolski” i ogólnopolskiego miesięcznika „Top agrar” Polska. Odwiedzili redakcję Polskiego Radia „Merkury” w Poznaniu oraz poznański Ośrodek TVP. Zaznajomili się z dziennikarstwem internetowym w każdej z  wyżej wymienionych redakcji. Ponadto dowiedzieli się na czym polega praca rzecznika prasowego, a także rozwiązywali  przykładowe problemy Public Relations.

Zajęcia odbywały się pod auspicjami Pana Prorektora ds. Studiów prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka, a koordynuje je Centrum Kształcenia Ustawicznego. (tel. 61 848 7026,
e-mail:  cku@up.poznan.pl)

WYDZIAŁY