Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXVII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXVII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

27 marca br. odbyło się XXVII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez JM Rektora, prof. dr. hab. Jana Pikula gratulacji prof. dr. hab. Danielowi Lipińskiemu z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora. Pan profesor Daniel Lipiński jest pracownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.

Chciałbym wyrazić wdzięczność władzom Uczelni, władzom Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz prof. dr. hab. Ryszardowi Słomskiemu, Kierownikowi Katedry Biochemii i Biotechnologii za otrzymanie szans rozwoju i stworzenie jak najlepszych warunków do realizacji działań na polu naukowym - mówił prof. dr hab. Daniel Lipiński – Już dziś mogę powiedzieć, że pozostanę wierny Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu do końca mojej pracy zawodowej, a otrzymanie tytułu profesora jest dla mnie dodatkową motywacją do dalszej aktywności naukowej.

 

Następnie Senat zaopiniował pozytywnie dwa wnioski o nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr. hab. Marka Świtońskiego, członka korespondenta PAN, Kierownika Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk u Zwierzętach UPP za całokształt dorobku naukowego oraz dla dr inż. Agnieszki Wilkaniec z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP za publikację „Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania”, Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto wniosek formalny o przeniesienie na kolejne posiedzenie Senatu procedowania uchwały w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów prowadzonych na UPP do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Senat wyraził również zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Erciyes w Kayseri, Turcja. 

Na zakończenie posiedzenia Senatu prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni przedstawił Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr 136/2017 Senatu UPP z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni za rok 2018, wskazując na pozytywne efekty wprowadzonej uchwały.

 

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXVII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy  UPP

 

WYDZIAŁY