Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences