Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 19 listopada 2014 roku
odszedł od nas w wieku 93 lat

Ś.P.

prof. zw. dr hab. Kazimierz Szebiotko


długoletni nauczyciel akademicki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
były Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu (1984-1987),
Prodziekan Wydziału Technologii Żywności (1973-1975),
Dyrektor Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (1970-1992),
Kierownik Zakładu Technologii Fermentacji i Biosyntezy Składników Paszowych (1972-1992),
Członek Rady Naukowej i Technologicznej przy Ministrze Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Członek Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN i rad naukowych wielu instytutów przemysłowych i centralnych laboratoriów.

W osobie Pana Profesora straciliśmy wybitnego uczonego,
zasłużonego organizatora i pedagoga,
niezwykle lubianego członka naszej społeczności, przyjaciela,
wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

W uznaniu zasług został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Zasłużonego Nauczyciela PRL, Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Odznaką Zasłużonego Pracownika Rolnictwa, Odznaką Zasłużonego Pracownika Przemysłu Spożywczego i Skupu, Medalem 150. lecia Cukrownictwa Polskiego, Honorową Odznaką Komitetu ds. Radia i Telewizji, Nagrodą i Odznaką Miasta Poznania.

Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona będzie w sobotę, 22 listopada 2014 r.
o godz. 12.00, w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej,
w Puszczykowie, przy ul. Kościelnej 1.

Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu Parafialnym,
przy ul. Poznańskiej.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają
Rektor i Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
Pracownicy i Studenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.