Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Archiwum Uczelniane | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Archiwum Uczelniane

DANE ADRESOWE

ul. Piątkowska 94 D
60-646 Poznań
tel. +48-61-846-65-61, 
tel. +48-61-846-65-62

e-mail:
au@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik
dr inż. Magdalena Kostulak-Zielińska
tel. +48-61-846-65-61
e-mail: magdalena.kostulak@up.poznan.pl

 

Z-ca kierownika
mgr inż. Aleksandra Nijaka-Link
tel. +48-61-846-65-61   
e-mail:aleksandra.nijaka@up.poznan.pl        

 

St. specjalista
lic. Mariola Szacoń
tel. +48-61-846-65-62
e-mail:  mariola.szacon@up.poznan.pl

 

St. specjalista
mgr inż. Aleksandra Winiecka
tel. +48-61-846-65-62
e-mail: olawin@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
mgr Magdalena Woroch
tel. +48-61-846-65-61
e-mail: magdalena.woroch@up.poznan.pl

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Zasady korzystania z zasobu Archiwum Uczelnianego

 • Odbiór dokumentów (świadectwa dojrzałości, dyplomy, indeksy):
  1. W Dziekanacie właściwego Wydziału należy ustalić sygnaturę akt, warunki (obiegówka, ewentualne opłaty, wpisy do Księgi Dyplomów, itp.)i miejsce odbioru dokumentów;
  2. Jeśli dokumenty są do odbioru w Archiwum Uczelnianym, proszę o telefoniczne podanie sygnatury akt i ustalenie terminu .
 • Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych (Rp-7)
  1. Zaświadczenia o ukończeniu studiów wystawiane są wyłącznie przez dziekanaty.
  2. W celu uzyskania dokumentacji płacowej przez byłych pracowników zlikwidowanych zakładów (gospodarstw) doświadczalnych należy zwrócić się do JM Rektora UP z pisemną prośbą o zgodę na jej wydanie.
 • Kwerendy naukowe i genealogiczne
  1. Możliwość wglądu do akt określa "Regulamin udzielania zgody na skorzystanie z zasobu Archiwum Uczelnianego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu"
  2. Po otrzymaniu informacji o udzieleniu zgody, Archiwum Uczelniane kontaktuje się z zainteresowanymi w celu ustalenia terminu wizyty w Archiwum lub innego sposobu przeprowadzenia kwerendy.

WYDZIAŁY