Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Zamówień Publicznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28, pok. 407
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7043

e-mail:
zampub@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik 
mgr Barbara Kosakowska
tel.+48-61/846-62-71
email: barbara.kosakowska@up.poznan.pl

 

z-ca Kierownik
mgr inż. Janusz Kulka
tel. +48-61-848-7062
email: janusz.kulka@up.poznan.pl

  

z-ca Kierownika
dr inż. Zofia Kaczmarek
tel. +48-61-848-7517
email: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

 

starszy specjalista
mgr Agnieszka Bartkowiak
tel. +48-61-848-7429
email: agnieszka.bartkowiak@up.poznan.pl

 

starszy specjalista
mgr inż. Lucyna Sznajder Bobińska
tel. +48-61-846-62-79
email: lucyna.sznajder-bobinska@up.poznan.pl

 

starszy specjalista
mgr Agnieszka Nowak
tel. +48-61-848-7510
email: agnieszka.nowak@up.poznan.pl

 

starszy specjalista
mgr Magdalena Węgrzynowicz
tel. +48-61-848-76-63
email: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl

 

starszy specjalista
mgr Aneta Ignasiak
tel.+48-61-846-6158; +48 506 568 938
email: aneta.ignasiak@up.poznan.pl

 

starszy referent
Kinga Cwojdzińska
tel.61-848-7058
e-mail: kinga.cwojdzinska@up.poznan.pl

 

starszy specjalista - Koordynator w Dziale Zamówień Publicznych
mgr Radosław Jankowski
tel.+48-61/846-64-60
email: radoslaw.jankowski@up.poznan.pl

 

 

WYDZIAŁY