Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Zamówień Publicznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań

e-mail: zampub@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik 
mgr Barbara Kosakowska
tel.+48 61/846-6271
email: 
barbara.kosakowska@up.poznan.pl

pok. 31

 

z-ca Kierownika
dr inż. Zofia Kaczmarek
tel. +48 61/848-7517
email: 
zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

pok. 31

 

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

starszy specjalista
mgr Agnieszka Nowak
tel. +48 61/848-7510
email: 
agnieszka.nowak@up.poznan.pl

pok. 30

 

starszy specjalista
mgr Magdalena Węgrzynowicz
tel. +48 61/848-7663
email: 
magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl

pok. 30

 

starszy specjalista
mgr
Aneta Ignasiak
tel.+48 61/846-6158; +48 506 568 938
email: aneta.ignasiak@up.poznan.pl

pok. 30

 

PLANY ZAKUPOWE, WNIOSKI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

z-ca Kierownika
mgr inż. Janusz Kulka
tel. +48 61/848-7062
email: 
janusz.kulka@up.poznan.pl

pok. 36

 

starszy specjalista
mgr inż. Lucyna Sznajder Bobińska
tel. +48 61/846-6279
email: 
lucyna.sznajder-bobinska@up.poznan.pl

pok. 36

 

 

FAKTURY, WNIOSKI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Starszy referent
Kinga Cwojdzińska
tel. +48 61/848-7058
e-mail: 
kinga.cwojdzinska@up.poznan.pl

pok. 34

 

Sekcja ds. Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
e-mail: 
aparatura@up.poznan.pl

 

PRACOWNICY

 

Z-ca Kierownika

mgr Agnieszka Polak

tel.+48- 61/848-77-81

email: agnieszka.polak@up.poznan.pl

pok. 33

 

Starszy specjalista

mgr Aleksandra Robacka

tel.+48 61/848-75-56

email: aleksandra.robacka@up.poznan.pl

pok. 33

 

WYDZIAŁY