Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Techniczny | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Techniczny

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 38/42
60 - 627 Poznań
tel 61. 848-61-09
fax. 61.847 00 06

Pracownicy Działu Technicznego - administracja

Kierownik Działu
mgr inż. Roman Kołodziejczyk
tel. 61-848 70 20
kom. +48 502 032 969
roman.kolodziejczyk@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

Z-ca kierownika 
mgr Hanna Hoffmann
tel. 61-848 70 21
hoffmann@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

 

Główny specjalista

branża elektryczna i telefoniczna
mgr inż. Jan Taberski
tel. 61-848 70 22
kom. +48 505 030 430
picollo@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

 

Starszy specjalista - ciepłownictwo, ogrzewanie, wentylacja
mgr inż. Iwo Głaz
tel. 61-846 60 33
kom. +48 572 097 916
iwo.glaz@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

 

Specjalista - instalacje wod-kan, gaz
mgr inż. Joanna Mańkowska Kubiak
tel. 61-848 77 03
kom.+48 572 097 942
joanna.kubiak@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

Specjalista – rozliczenia za media

Arkadiusz Golon

Tel. 61 848 70 23

arkadiusz.golon@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

 

Pracownik ds. teletechnicznych

Michał Rufkiewicz

tel. 61 846-61-72

Tel  kom. 505-030-386

michal.rufkiewicz@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

 

Starsza woźna
Aldona Łuczak
sekretariat

tel. 61-846 61 09
aldona@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

 

 

Pracownicy Działu Technicznego - konserwatorzy

Elektrycy:

Przemysław Borek

tel. 61-848-7025

tel kom. 517-740-758

 

Dariusz Jaśkowiak

tel. 61-846-6170

tel. kom 519-555-632

                              

Paweł Skomro

tel. 61-846-6170

tel. kom 519-555-619

 

Jerzy Królak

tel. 61 848 70 25

tel. kom. 797 124 659

 

Instalatorzy:

Piotr Mazurek

tel.  61-848-7027

tel. kom 505-030-388

 

Sławomir Pietrzycki

tel.  61-848-7027

tel.  kom. 505-030-384

 

Krzysztof Fiedler

tel.  61-848-7784

tel. kom. 505-030-396

 

 

Konserwator urządzeń telefonicznych

                              

Bogdan Witkowski

tel. 61-848-7029, 61 846-61-71

tel.  kom. 519-854-977

bogdan.witkowski@up.poznan.pl(link sends e-mail)(link sends e-mail)

 

 

 

 ŚLUSARZE

 

 Paweł Lisiewicz

 tel. 61-848-7784

 tel. kom . 603-855-316

 

Artur Kłosowski

 tel. 61-848-7028

 tel.  kom.  511-166-686    

 

Dariusz Szubert

tel. 61 848 70 28

tel.  kom. 798 318 600   

 

MURARZ

Kazimierz Kaliszewski

tel. 61-848-7784

 

MALARZ  

Jacek Dubczak

tel.  61-848-7784

 

Robert Królak

tel. 61 848-7784

 

 

WYDZIAŁY