Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dostawa tuszy i tonerów do Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dostawa tuszy i tonerów do Uczelni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku z przygotowywaną procedurą przetargową na “dostawę tuszy i tonerów dla Jednostek Uczelnianych”,  Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia prosi o przesłanie planowanego zapotrzebowania na tusze i tonery zgodnie z tabelą – zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek na lata 2020 - 2021 będących na stanie jednostek. Zapotrzebowanie nie dotyczy komórek administracji centralnej dla których zostanie przeprowadzone postępowanie na „kompleksową obsługę urządzeń drukujących”.

W wykazie należy podać nazwę, numer inwentarzowy i okres gwarancyjny urządzenia oraz rodzaj, nazwę i ilość materiałów eksploatacyjnych.

Wykaz proszę przesłać do dnia 28 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres marg@up.poznan.pl  lub w formie papierowej do Działu Zaopatrzenia pok. 54.2. parter kontakt telefoniczny Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia  tel. 846 62 77 Pani Maria Gierszewska.

 

WYDZIAŁY