Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DR HAB. MAREK SKRZYPSKI Z WMWZ UPP POWOŁANY ZOSTAŁ DO AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DR HAB. MAREK SKRZYPSKI Z WMWZ UPP POWOŁANY ZOSTAŁ DO AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk ma 17 nowych członków. Jednym z nich w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN został dr hab. Marek Skrzypski z Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyboru dokonano na 139. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

 

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkowie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

 

Więcej na: https://forumakademickie.pl/news/wybrano-nowych-czlonkow-akademii-mlodych-uczonych-pan/

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY