Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studenci UPP laureatami programu Diamentowy Grant | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studenci UPP laureatami programu Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło siódmą edycję programu Diamentowy Grant, w którym 80 wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących badania naukowe, otrzyma łącznie ponad 16 milionów złotych. Wśród laureatów jest trzech studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Diamentowy Grant, który przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe i jest jednym z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy. Laureaci programu nie tylko otrzymują pieniądze na realizację swoich badań, ale mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej.

Nagrodzeni uczestnicy zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym, wśród nich znalazło się trzech studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • Michał Brzoski z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek Ekoenergetyka (prowadzone badania: Wpływ czynników procesowych na efektywność produkcji biogazu z odpadów komunalnych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych);
  • Paulina Korpys z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek Biotechnologia (badania prowadzone w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności WNoŻiŻ pt. Intensyfikacja produkcji heterologicznych białek w komórkach niekonwencjonalnych drożdży Yarrowia lipolytica poprzez zastosowanie inżynierii molekularnych mechanizmów dojrzewania i sekrecji polipeptydów);
  • Monika Kubiak z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek Biotechnologia (badania prowadzone w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności WNoŻiŻ pt. Manipulacje komórkową odpowiedzią na stres jako strategia zwiększająca nadprodukcję heterologicznych białek w rekombinowanych komórkach drożdży niekonwencjonalnych Yarrowia lipolytica).

Młodzi badacze otrzymają do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Diamentowy Grant przyznawany jest od 2012 roku. Grono jego laureatów to już prawie 600 osób.

Lista laureatów jest dostępna na stronie internetowej MNiSW  

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY