Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UPP PROFESOROWI ROMANOWI PRZYBYLSKIEMU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UPP PROFESOROWI ROMANOWI PRZYBYLSKIEMU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa należy do najpiękniejszych ceremonii akademickich, to akt najwyższego wyróżnienia, jaki uczelnia może nadać osobom nadzwyczajnie zasłużonym w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Wybór osoby, która zostaje uhonorowana tym akademickim laurem świadczy o samej uczelni, o jej tradycji i dojrzałości, o wartościach, którym hołduje jej społeczność akademicka.

Na wniosek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu na posiedzeniu 26 czerwca 2019 r. Senat UPP przyznał doktorat honoris causa osobie wywodzącej się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – absolwentowi Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu – prof. Romanowi Przybylskiemu. Wręczenie tego zaszczytnego tytułu odbyło się 15 października 2019 r. w Kolegium Rungego UPP.

„Dorobek naukowo-badawczy Pana Profesora jest ogromny i wielokierunkowy z przełożeniem teorii na praktykę przemysłową, która sprzyja kształceniu specjalistów i ekspertów” mówił podczas uroczystości prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP – „Składa się na niego bogaty zbiór publikacyjny liczący dziś ponad 300 pozycji, kilkadziesiąt zrealizowanych grantów oraz aktywny udział w wielu konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach. Należy podkreślić, że całą działalność Pana Profesora cechuje wszechstronna współpraca akademicka i wręcz modelowa współpraca z praktyką przemysłową, która pozwoliła tworzyć interdyscyplinarne zespoły, konsorcja i szkoły naukowe, co jest niezwykle ważne dla rozwoju kadry naukowej i podnoszenia jakości całej branży spożywczej. To bardzo ważny element działalności Pana Profesora, który w sposób wymierny przenosi wyniki badań naukowych do praktyki”.

Sylwetkę prof. Romana Przybylskiego przybliżyła gościom prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pani Dziekan zwróciła uwagę, na wysoką ocenę dorobku Pana Profesora przez recenzentów we wszystkich obszarach działalności: naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej. W opiniach podkreślono, że prof. Roman Przybylski jest uznanym w świecie specjalistą z zakresu chemii lipidów oraz wskazano na stworzenie przez Kandydata oryginalnej szkoły naukowej z zakresu analityki żywności, interdyscyplinarność badań, umiejętność wyjątkowo efektywnej współpracy z praktyką produkcyjną oraz współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa był dr hab. Jan Michniewicz, który wygłaszając laudację wskazał, iż godnością doktora honoris causa są honorowane osoby wybitne, które wiedzą, inteligencją i nieprzeciętnym twórczym działaniem przyczyniają się do tworzenia nowego oblicza współczesnego świata w różnych dziedzinach. Doktorzy honorowi to promotorzy wszelkiego postępu cywilizacyjnego. Szczególnie w obecnych czasach jest potrzeba wzorców, na których młodzież akademicka będzie budowała system wartości zawodowych, życiowych i moralnych.

Po akcie promocyjnym prof. Roman Przybylski wygłosił okolicznościowy wykład.

 

Pan prof. Roman Przybylski jest uznanym na świecie naukowcem z dziedziny technologii i chemii tłuszczów. Urodzony w Międzychodzie swoją karierę naukową rozpoczął w Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, aby następnie kontynuować ją w Kanadzie na University of Manitoba oraz  University of Lethbridge. Jest członkiem prestiżowych towarzystw naukowych i kolegiów redakcyjnych w czasopismach naukowych o poziomie międzynarodowym. Był redaktorem trzech książek o charakterze naukowym. Profesor Przybylski był wielokrotnie nagradzany przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia, m.in. American Oil Chemists’ Society (1995, 2002, 2003, 2006 i 2013). W 2011 roku otrzymał Alberta Food for Health Award – a Premier’s Award.

Kierował ponad 40 grantami finansowanymi przez jednostki międzynarodowe. Trzykrotnie pełnił funkcję konsultanta w grantach finansowanych przez NCN. Był opiekunem 10 stażystów post-doc, w tym trzech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Związki Profesora z macierzystą Uczelnią nie zakończyły się w 1983 roku, gdy wyjechał na staż do Kanady. Często wraca, służąc pomocą i prowadząc wykłady i seminaria dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

Fot. M.Szebiotko

WYDZIAŁY