Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH UPP

 

Projekt: Termomodernizacja: budynek Główny Szkoły i budynek Dydaktyczno-Warsztatowy Zespołu Szkół Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Cel projektu: Celem inwestycji był wzrost efektywności energetycznej Budynku Głównego (tzw. BG) oraz Warsztatowo – Dydaktycznego (tzw. BDW) Technikum poprzez głęboką termomodernizację. 

 

BeneficjentUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Instytucja Zarządzająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0114/17-00 w wysokości 3.703.669,25 złotych netto

 

Zakończenie projektu: 30.06.2023  

 

 

Wykonanie termomodernizacji budynku Głównego Szkoły i budynku Dydaktyczno-Warsztatowego Zespołu Szkół Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu - ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana lamp na nowe typu LED.

Dostosowanie obiektów pod względem cieplnym, do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku.

W wyniku przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz podwyższenie komfortu cieplnego wewnątrz budynku.

WYDZIAŁY