Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA UPP

 

Projekt: Termomodernizacja budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Cel projektu: Celem inwestycji był wzrost efektywności energetycznej budynku dydaktyczno – naukowego WTD poprzez realizację kompleksowej modernizacji energetycznej budynku.

 

BeneficjentUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Instytucja Zarządzająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0125/17-00 w wysokości 3.243.097,07 złotych netto

 

Zakończenie projektu: 31.05.2022

 

 

Wykonanie termomodernizacji budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu - ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana lamp na nowe typu LED.

Dostosowanie obiektu pod względem cieplnym, do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku.

W wyniku przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz podwyższenie komfortu cieplnego wewnątrz budynku.

 

WYDZIAŁY