TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

 

Termomodernizacja budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Cel projektu:           Poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej budynku uczelni

 

Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Instytucja Zarządzająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0125/17-00 w wysokości 3.292.706,87 złotych netto

Termin zakończenia projektu – 31 grudnia 2021 roku.

 

 

Wykonanie termomodernizacji budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu - ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana lamp na nowe typu LED.

Dostosowanie obiektu pod względem cieplnym, do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku.

W wyniku przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz podwyższenie komfortu cieplnego wewnątrz budynku.

 

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny