Aktualności

Prace nad nową strategią Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Na uczelni trwają właśnie prace nad założeniami nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującej lata 2021-2025. Ten podstawowy i najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki rozwoju uczelni na najbliższe lata, ma być praktyczną mapą działania, dla każdego pracownika i każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, by jako nowoczesna organizacja móc się rozwijać i sprostać wyzwaniom, jakie stawia zmienna i nieprzewidywalna rzeczywistość.

Nauka przeciw pandemii

„Nauka przeciw pandemii” to inicjatywa zrzeszająca uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu angażując się od samego początku w akcje wspierające walkę z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, włączył się również czynnie w tę inicjatywę. 

Prof. UPP dr hab. Piotr Szulc z nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Za opracowanie i wdrożenie strategii integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami do praktyki rolniczej Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał nagrodę z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie. Do nagrodzonego zespołu autorskiego, odpowiedzialnego za opracowanie strategii należy prof. UPP dr hab. Piotr Szulc z Katedry Agronomii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP ze stypendiami naukowymi Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tradycyjna uroczysta gala wręczenia stypendiów nie mogła się odbyć. Zamiast tego miało miejsce wirtualne wydarzenie, podczas którego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ogłosił listy studentów i uczniów wyróżnionych stypendiami naukowymi Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wśród laureatów nie zabrakło studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

WIEŚCI AKADEMICKIE - nowe otwarcie

Właśnie ukazał się nowy numer „Wieści Akademickich”. Pismo zyskało zupełnie nową szatę graficzną, jak również zmieniła się jego zawartość merytoryczna. Czasopismo ukazywać się będzie kwartalnie, zarówno w formie cyfrowej, jak i papierowej.  Zapraszamy do lektury. Mamy nadzieję, że jego nowa, bardziej przejrzysta i atrakcyjna formuła, przypadnie do gustu wszystkim czytelnikom.

Nagrody dla studentów i absolwentów za rok akademicki 2019/2020

Tradycyjnie na ostatnim w roku posiedzeniu Senatu odbywała się uroczystość wręczania nagród, listów gratulacyjnych oraz medali dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za działalność na rzecz Uniwersytetu oraz wybitne osiągnięcia w nauce w poprzednim roku akademickim

Zarządzenie o obniżeniu wysokości kosztów pośrednich. Mam nadzieję, że decyzja ta uruchomi wiele korzystnych dla uczelni procesów - mówi Rektor UPP

11 grudnia 2020 r. podpisane zostało Zarządzenie Rektora UPP o obniżeniu wysokości kosztów pośrednich dla tematów zleconych przez podmioty zewnętrzne oraz usług szkoleniowych. O tym dlaczego podjęta została taka decyzja oraz jakie ma przynieść korzyści rozmawiamy z Rektorem UPP prof. dr. hab. Krzysztofem Szoszkiewiczem (K.SZ).

Vademecum transferu technologii

Na początku grudnia ukazała się nowa pozycja Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Vademecum transferu technologii” autorstwa Jacka Wawrzynowicza, Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP (CIiTT UPP). Publikacja stanowi propozycję przedstawienia istotnych aspektów teoretycznych i praktycznych związanych z procesem generowania innowacji w relacji uczelnia wyższa - przedsiębiorca.

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Z wielką przyjemnością informujemy, że 27.11.2020 r. w ramach VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbywała się na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, w Bloku Zwierzęcym, Studentki SKN Zootechników i Biologów, Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich zdobyły medalowe miejsca. 

Międzynarodowa konferencja dotycząca badań gleboznawczych

Mając na uwadze globalne znaczenie badań gleboznawczych, jak i obchodzony 5 grudnia Światowy Dnia Gleby pracownicy Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UPP zorganizowali 4 grudnia 2020 r. międzynarodową konferencję, podczas której zaprezentowana została aktualna problematyka badawcza w interdyscyplinarnym ujęciu.

NOC NAUKOWCÓW 2020 on-line za nami

W ostatni piątek (27 listopada 2020 r.) odbyła się kolejna edycja Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W dobie pandemii, tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter – pierwszy raz w historii, odbyła się ona w formie zdalnej, poprzez stworzenie filmów video z warsztatów, wykładów, pokazów naszych pracowników, doktorantów oraz studentów, którzy od pierwszej połowy października dzielnie i terminowo stawiali się w naszym przygotowanym studiu filmowym, by to, co zawsze było pokazane na żywo w murach naszej Alma Mater, ukazać przed kamerą w sposób interesujący, przyciągający i równie fascynujący.

Debata Prezydencko-Rektorska "Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta"

Debata prezydencko-rektorska "Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta" odbyła się 27 listopada 2020 r. w telewizji WTK oraz transmitowana była na profilu Miasta Poznań na portalu społecznościowym Facebook. Do wspólnej dyskusji zasiedli Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz rektorki i rektorzy poznańskich uczelni publicznych: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy), prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, prorektor (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego), prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny), dr hab.  Dariusz Wieliński, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego) i prof. dr hab. Hanna Kostrzewska (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego).

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności