Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Admin - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Admin - blog

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje,  że w dniu 05.02.2021 r. dla działów administracji i dziekanatów UPP zostanie otwarty magazyn podstawowych artykułów spożywczych. Zamówienia z określeniem nazwy jednostki, źródła finansowania oraz asortymentu prosimy kierować e-mailem na adresy:

Ilona.luczak@up.poznan.pl tel. 846-62-77

malgorzata.krause@up.poznan.pl tel. 846-62-78

 

Wyniki konkursu w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0"

W wyniku przeprowadzonego w dniach 19 października – 30 listopada 2020 r. naboru złożono 33 wnioski konkursowe na łączną kwotę 1 313 388,00 PLN, przy alokacji środków przewidzianych na konkurs wynoszącej 834 000,000 PLN. Zgłoszenia zostały przesłane przez zespoły badawcze z czterech Wydziałów:

 

17 wniosków – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

10 wniosków – Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,

5 wniosków – Wydział Leśny i Technologii Drewna,

1 wniosek – Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Komunikat DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW

Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dlatego jednostki, które zawierają umowy o dzieło z osobami spoza Uczelni muszą przekazać do Działu Płac i Stypendiów wypełniony formularz RUD w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

-  zawierane są z pracownikiem UPP;

-  będą wykonywane na rzecz Uczelni, ale są zawarte z innym podmiotem,

Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy TANGO 5

Wnioski do konkursu TANGO 5 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w okresie od 01 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku z podziałem na 2 rundy.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekt badawczy SONATINA 5

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 09 marca 2021 r. do godz. 15:00

 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Szanowni Państwo

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne ten rok jest wyjątkowy.

Po raz pierwszy Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok przyszło nam przeżywać inaczej. Często nawet z dala od naszych najbliższych. Bądźmy więc blisko siebie sercem i dzielmy się dobrym słowem.

 

W tym trudnym czasie życzę Państwu:

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
Zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wszystkiego najlepszego

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że we wszystkich portierniach na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajdują się książki kontroli utrzymania porządku i czystości obiektów.

Książki te służą do odnotowywania przez pracowników Uniwersytetu uwag dotyczących jakości sprzątania.

Jednocześnie informuje, że w portierniach znajdują się także szczegółowe zakresy czynności wykonywanych przez firmy sprzątające.

 

z poważaniem
Piotr Anioła
Kierownik AOG

Strony

Subskrybuj RSS - Admin - blog

WYDZIAŁY