Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UPP pomaga | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPP pomaga

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

DZIAŁANIA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
W ZWIAZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

 

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE WOLONTAARIUSZY  W PRACACH SANEPID

 

 

ANKIETA GOTOWOŚCI DO UDZIAŁU W BADANIACH WYKTYWAJĄCYCH WIRUSA SARS-COV-2 

 

 

 

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI I STUDENTAMI ZWIĄZANA Z WYMOGAMI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI W KRAJU I ZMIENIAJĄCYMI SIĘ Z NIĄ WYMOGAMI i wynikającymi z niej przepisami

POWOŁANIE KOORDYNATORKI DZIAŁAŃ UPP WSPIERAJĄCYCH ZWALCZANIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

Prowadzone działania skoncentrowały się na:

  1. Monitoringu zasobów sprzętowych UPP mogących wspomóc diagnostykę wirusa SARS-CoV-2.
  2. Monitoringu zasobów lokalowych UPP celem oceny możliwości utworzenia laboratorium klasy BSL2 do pracy z zneutralizowanym materiałem pochodzącym od pacjentów (nie są wymagane kombinezony, ale praca w goglach, maskach, fartuchach jednorazowych, komory laminarne BSL2).
  3. Monitoringu zasobów materiałów zużywalnych, odczynników oraz środków ochrony osobistej w dyspozycji Jednostek UPP.
  4. Konsultacjach merytorycznych z poznańskim środowiskiem naukowym.
  5. Nawiązano współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (WSSE), w ramach której pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz inżynieryjno-techniczni zostali wolontariuszami wspierającymi Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2.
  6. Trwają działania zmierzające do przekazania w ramach darowizny materiałów zużywalnych, środków dezynfekcyjnych oraz odczynników WSSE oraz wybranym placówką medycznym.

 

KOMUNIKATY KOORDYNATORKI DZIAŁAŃ UPP WSPIERAJĄCYCH ZWALCZANIE
EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2

 

KOMUNIKAT NR 10

 

 KOMUNIKAT NR 9

 

 KOMUNIKAT NR 8

 

 KOMUNIKAT NR 7

 

 KOMUNIKAT NR 6

 

 KOMUNIKAT NR 5 

 

 KOMUNIKAT NR 4 
 

KOMUNIKAT NR 3 
 

KOMUNIKAT NR 2 
 

KOMUNIKAT NR 1

 

 

 

 

 

ANKIETA GOTOWOŚCI DO UDZIAŁU W BADANIACH WYKTYWAJĄCYCH WIRUSA SARS-COV-2 

 

 

APEL PEŁNOMOCNICZKI REKTORA DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI O WSPARCIE PRACOWNIKÓW - SENIORÓW

 

Szanowni Państwo,członkowie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przez lata byli z nami, wspierali nas wiedzą i doświadczeniem, służyli pomocą. Znamy ich i pamiętamy o nich, pokażmy że nie tylko od święta.

Dziś, wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa proszę:

ZATROSZCZMY SIĘ O NICH!

Proszę pracowników jednostek uczelni, którzy do tej pory komunikowali się z emerytami i rencistami o przeprowadzenie rozmów telefonicznych albo wysłanie maili, na podstawie których dowiemy się czy potrzebują pomocy, zainteresowania, albo po prostu słowa otuchy.

Nie zostawiajmy ich samych, to członkowie naszej uniwersyteckiej rodziny.

 

Z poważaniem

     

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

/-/

                     /Pełnomocnik Rektora ds. SOU/

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ON-LINE

BADANIA NAUKOWE W DOBIE KORONAWIRUSA

Oprócz doraźnych działań wspierających laboratorium WSSE liczne zespoły badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęły się również realizacji nowych tematów badawczych. Dotyczą one badań bezpośrednio zmierzających do poznania skali rozprzestrzeniania, mechanizmów i skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Katedra Biochemii i Biotechnologii), jak i ogólniejszych problemów epidemiologicznych (Instytut Zoologii), czy uwarunkowań środowiskowych (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska).

 Nawyki żywieniowe podczas izolacji z powodu COVID-19 w Polsce
 Obserwowanie ptaków a zdrowie psychiczne (w dobie koronawirusa) 
Czynniki metaboliczne i genetyczne determinujące progresję i wynik COVID-19

 

 

 

 

NASI EKSPERCI W MEDIACH

WOLONTARIUSZE W WSSE

W ramach działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz nawiązanej współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (WSSE), za pośrednictwem pracowników – wolontariuszy, nastąpiło nieodpłatne przekazanie odczynników oraz materiałów zużywalnych będących w dyspozycji Katedry Biochemii i Biotechnologii – czytamy w komunikacie prof. UPP Joanna Zeyland, Koordynatorki działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przekazane materiały posłużą Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu do analiz wykrywających wirusa SARS-CoV-2. Do prac laboratoryjnych oraz biurowych w WSSE dołączyli również kolejni pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Nowi wolontariusze to specjaliści z zakresu technologii żywności i żywienia, biologii i biotechnologii gotowi do pracy w laboratorium, a w przypadku mniejszego doświadczenia laboratoryjnego oferujący swoją pomoc w pracach biurowych. Ukończone studia podyplomowe oraz zrealizowane staże w specjalistycznych laboratoriach w czasie studiów doktoranckich oraz pracy zawodowej są teraz ich ogromnym atutem.

 

Prezentujemy sylwetki pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy już pomagają, biorąc udział w wolontariacie na rzecz wykrywania wirusa w WSSE, a którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie są to wszyscy niosący pomoc, postaramy się sukcesywnie przybliżać kolejne sylwetki naszych wolontariuszy, poza grupą osób, która pragnie pozostać anonimowa.

 

       SYLWETKI WOLONTARIUSZY 

#UPPOMAGA ZDALNIE

WYDZIAŁY