Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrodzeni w konkursach OPUS 19 I PRELUDIUM 19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrodzeni w konkursach OPUS 19 I PRELUDIUM 19

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Narodowe Centrum Nauki już po raz dziewiętnasty ogłosiło wyniki swoich czołowych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł.  Na listach rankingowych znalazło się siedmiu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W dziewiętnastej edycji konkursów NCN w sumie złożono aż 4096 wniosków, z czego 595 zostało skierowanych do finansowania. Współczynnik sukcesu wyniósł 14,53%. Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach OPUS i PRELUDIUM mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.

 

KONKURS OPUS 19

 

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, formuła konkursu OPUS 19 została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

Dziewiętnasta edycja konkursu OPUS cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, w wyniku którego do NCN wpłynęły aż 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom i co ciekawe, aż trzy z nich zostaną zrealizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

Na listach rankingowych konkursu OPUS 19 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znaleźli się:

  • prof. UPP dr hab. Agata Chmurzyńska z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - projekt ”Analiza mechanizmów wpływu betainy na metabolizm lipidów i skład ciała”,
  • prof. UPP dr hab. Magdalena Montowska z Katedry Technologii Mięsa, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – projekt "Porównawcza peptydomiczna i genetyczna analiza autentyczności żywności pochodzenia zwierzęcego",        
  • prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - projekt: „Nieinwazyjne strategie w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt. Badania nad przydatnością alternatywnych matryc w diagnostyce, epidemiologii i ocenie statusu immunologicznego na modelu świni domowej (Sus scrofa domestica)”,
  • dr hab. Anshu Rastogi z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej – projekt „Ocena wpływu ocieplenia i przesuszenia na efektywność fotosyntetyczną, produktywność, charakterystyki spektralne i morfologię roślinności torfowiska w warunkach insitu kontrolowanego klimatycznego eksperymentu manipulacyjnego”.

 

KONKURS PRELUDIUM 19

 

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W dziewiętnastej edycji  konkursu zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

 

Laureatkami konkursu PRELUDIUM 19 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są:

 

  • mgr inż. Natalia Sobieszczańska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – projekt "Analiza transkryptomu i charakterystyka fizjologiczna szczepów Pseudomonas aeruginosa wyizolowanych z ryb", opiekun: dr hab. Kamila Myszka,
  • mgr Aneta Tomczak z Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – projekt: "Badania nad składem białkowym i immunoreaktywnością jaj pozyskanych od kur karmionych paszami z dodatkiem nasion roślin strączkowych: łubinu i soi", opiekun: prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak,
  • lek. wet. Hanna Turlewicz-Podbielska z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - projekt:  "Płyn zabiegowy: Nowa matryca w diagnostyce laboratoryjnej oraz badaniach podstawowych", opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól.

 

Zgodnie z decyzją ekspertów, najwięcej projektów w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – finansowanie w łącznej kwocie ponad 174 mln zł otrzyma aż 213 z nich. Przedstawicielom nauk o życiu zostały przyznane 203 granty o wartości ponad 228 mln zł, z kolei w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce środki finansowe w wysokości niemal 85 mln zł otrzyma jej 179 reprezentantów.

 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

 

Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

Źródło: Materiały prasowe NCN

 

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY