Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Konkurs im. prof. Zbigniewa Młynarka na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka rozstrzygnięty

W celu promocji kształcenia na najwyższym poziomie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej powstała inicjatywa organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę magisterską, zrealizowaną na jednym z pięciu kierunków studiów związanych z dyscypliną: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Dla podkreślenia znaczenia konkursu jego patronem został prof. dr  hab. inż. Zbigniew  Młynarek, wybitny geotechnik o krajowej i międzynarodowej renomie. 16 grudnia 2021 r.  wyłoniono pierwszą laureatkę konkursu.

Ptaki - czy w Wigilię przemówią ludzkim głosem?

Wielowiekowa tradycja głosi, że zwierzęta w wigilijną noc potrafią przemówić ludzkim głosem. Niegdyś uważano, że zwłaszcza bydło, konie, a czasami również i psy, są tymi, które w Wigilię przekazują gospodarzom niezbędne informacje. A przecież to ptaki są wśród zwierząt najlepiej oddających niuanse ludzkiej mowy. Zatem czy i one mogłyby znaleźć się pośród wigilijnej menażerii? Ile w stwierdzeniu o ludzkiej mowie u zwierząt jest prawdy i czy to w ogóle możliwe z biologicznego punktu widzenia pytamy zoologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Piotra Tryjanowskiego, kierownika Katedry Zoologii UPP.

Studenci UPP laureatami VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

Najciekawsze naukowe działania studenckie zostały zaprezentowane na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Uczestnicy reprezentowali 169 kół naukowych z 47 polskich uniwersytetów. Na liście laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przedstawiciele UPP w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego

Decyzją Sekretarza Stanu Anny Gembickiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. dr hab. Piotr Goliński prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej został powołany w skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku na okres trwania kadencji 2021-2026, natomiast prof. dr hab. Piotr Ślósarz prorektor ds. studiów został powołany na pięcioletnią kadencję w skład tego gremium działającego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Naukowcy UPP w Radzie Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr hab. Renatę Gaj z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii, prof. UPP dr hab. inż. Izabelę Ratajczak z Wydziału Leśnictwa i Technologii Drewna oraz prof. UPP dr. hab. Maciej Zaborowicza z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechaniczne  w skład Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na czteroletnią kadencję 2021-2025.

Naukowcy Katedry Agronomii WRO w Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 16 listopada 2021 r. powołał komisje mające usprawnić podejmowanie decyzji dotyczących wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, a także ich skreślania z Krajowego rejestru, w gatunkach, w których warunkiem rejestracji jest spełnienie kryterium zadowalającej wartości gospodarczej odmian.

Naukowcy UPP ponownie wśród 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców świata

Informujemy, iż na stronie internetowej  Wirtualnej Biblioteki Nauki zamieszczono komunikat dotyczący dotacji przyznanej przez MEiN w maju 2021 r., która została wykorzystana na sfinansowanie m.in. kosztu licencji krajowych Cell, Elsevier, Nature, Science, Scopus/Scival, Springer, Wiley oraz Web of Science/Incites w okresie od stycznia do października 2021 r.

Nowy Wydział – nowe możliwości finansowania badań

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (WISiIM) został utworzony nieco ponad rok temu i jest nową, prężnie rozwijającą się jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. WISiIM przyciąga do swego grona nie tylko nowych naukowców, ale też studentów, których kuszą nowo otwierane, progresywne i atrakcyjne kierunki studiów – Inżynieria ochrony klimatu, czy Eco-energy and waste management.

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW realizuje operację pn. Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań, na podstawie umowy z dnia 19.08.2020r. podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).

Profesorowie UPP w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa

Do Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) na kadencję 2021-2025 zostali powołani z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP dr hab. Katarzyna Kaźmierczak, prof. dr hab. Piotr Łakomy i prof. dr hab. Maciej Skorupski oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. Janusz Olejnik.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY