Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, wydawane przez nasz Uniwersytet otrzymało swój pierwszy Impact Factor.

Clarivate Analytics opublikowało Journal Citation Reports za rok 2022. Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, którego wydawcą jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymało swój pierwszy Impact Factor, który wyniósł 1,5.

Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego laureatką konkursu miniatura 7

69 badaczek i badaczy z całej Polski dzięki finansowaniu z NCN w wysokości ponad 2,5 mln zł zrealizuje pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Ogłoszono właśnie drugą listę rankingową w konkursie MINIATURA 7 dla wniosków, które zostały złożone w marcu.

Miejskie stypendia dla trzech młodych naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

stypendyści

Miasto uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy. Dwanaście osób otrzymało stypendium w wysokości 10 tys. zł. W poniedziałek, 12 czerwca, odebrali je z rąk Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta oraz Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania oraz prof. dr. hab. Witolda Jurka, przewodniczącego kapituły.

Prof.dr hab. Jerzy Wiśniewski uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” są przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Koło Naukowe Młodych Menadżerów Wydziału Ekonomicznego UPP finalistą Akademickich Mistrzostw Menadżerskich

Zakończyły się eliminacje do konkursu Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie. W rozgrywkach online wzięły udział 74 zespoły z 65 uczelni. Drużyny od ponad miesiąca rywalizowały ze sobą o to, które wirtualne Biuro podróży osiągnie najlepszy wynik. Koło Naukowe Młodych Menadżerów funkcjonujące na Wydziale Ekonomii UPP znalazło się w czołówce najlepszych wirtualnych firm.

W konkursie POLONEZ BIS 3 grant otrzymał projekt realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

47 projektów z łącznym budżetem 48,1 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie gościł naukowczynię z Włoch.

Publikacja naukowców Katedry Zoologii w PNAS

Naukowcy Katedry Zoologii UPP brali udział w szeroko zakrojonych, długoterminowych badaniach efektu zmian klimatu na produkcję młodych ponad 100 gatunków ptaków. Praca będąca wysiłkiem współpracy wielu badaczy ptaków z całego świata, przy udziale doktorantki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zuzanny Jagiełło oraz dr. hab. Janusza Kloskowskiego i dr. Marcina Tobółki została właśnie opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Biotechnologia - nowa dyscyplina na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W przededniu Światowego Dnia DNA, 24 kwietnia br., Rada Doskonałości Naukowej przyznała  Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia. Jest to ogromny sukces naszej Uczelni w zakresie umocnienia pozycji naukowej oraz dydaktycznej wśród innych ośrodków biotechnologicznych w kraju i zagranicą.

Nagroda KB PAN im. Wacława Szybalskiego dla naukowczyni z Katedry Biochemii i Biotechnologii

dr inż. Karolina Jarzyniak

Laureatką X edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2021 została dr inż. Karolina Jarzyniak z Katedry Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY