Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Rośliny funeralne na starych, zapomnianych i zaniedbanych cmentarzach Wielkopolski

Od wielu lat w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzone są badania tego typu obiektów. Pomimo, iż badania w ostatnich latach prowadzone są w całej Polsce, najlepiej przebadanym obszarem jest Wielkopolska. Śmiało można powiedzieć, że zgromadzony materiał botaniczny (ze wszystkich znanych cmentarzy Wielkopolski), należy z całą pewnością do najbogatszych w skali kraju, a może i Europy.

 

Ani białe , ani czarne – dziwne te nasze bociany

Utrzymanie czarno – białego kontrastu musi być bardzo kosztowne, zwłaszcza, że białe pióra szybko się brudzą. - To troszkę jak noszenie białej eleganckiej koszuli i czarnego fraku, na podstawie to których inni znakomicie potrafią ocenić nasz status na przyjęciu czy w operze – wyjaśnia prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. U ptaków, sąsiadujące ze sobą białe i czarne pióra są ważnym wskaźnikiem jakości osobniczej. Partnerzy na tej podstawie rozpoznają jakość drugiego osobnika, a rodzice potrafią nawet ocenić zdrowie młodych.

Spektrofotometr absorpcji atomowej w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

Katedra dysponuje bazą urządzeń, na którą składają się między innymi spektrofotometry: Vario Max CNS, Carry 60 UV-VIS, Varian Spectra AA 220 FS, Kjeltec Analyse Until 2300. Nowym nabytkiem w tym zestawie jest spektrofotometr AAS iCE 3300AA firmy Thermo Scientific. „Nowy aparat wraz z kompletem lamp oraz oprogramowaniem będzie służył nie tylko do realizacji prac badawczych pracowników, lecz także do celów dydaktycznych ze studentami i magistrantami realizującymi prace magisterskie w naszej Katedrze” – tłumaczy prof. UPP dr hab.

Chroniąc orły i ich gniazda pomagamy innym zwierzętom

W dyskusjach o potrzebie ochrony ptaków drapieżnych zwykle podkreślana jest ich rola bioindykacyjna. Drapieżniki są tam, gdzie mają co jeść, gdzie gniazdować, zatem wybierają bogate siedliska. To powszechnie znane podejście nie zadowoliło jednak badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego, a wyniki ich dociekań ukazały się właśnie na łamach amerykańskiego czasopisma Ecology.

Traktujmy żywność z należytym szacunkiem

Trend „Zero Waste” (Zero Odpadów), który propaguje ograniczanie marnowania żywności – był doskonale znany naszym przodkom, którzy w dbałości o żywność przetwarzali i wykorzystywali dostępne surowce i produkty w takim stopniu, aby nie dopuścić do jej marnowania. A jak to wygląda obecnie? Jak wynika z badań w samej tylko Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. 

 

Student UPP Z nagrodą dla nowych talentów w dziedzinie inżynierii rolniczej

Fundacja CLAAS, założona w roku 1999,  przyznała stypendia obiecującym talentom w dziedzinie nauk rolniczych za prace dyplomowe z inżynierii rolniczej. Nagrody, o łącznej wartości ponad 36 tys. euro, otrzymało 13 studentów z Niemiec, Anglii, Holandii, Węgier, Słowacji, Rumunii, Polski, Rosji i Uzbekistanu.

Jednym z laureatów konkursu na najlepszą pracę inżynierską został inż. Leszek Stajkowski, absolwent I stopnia kierunku Inżynieria Rolnicza.

Patent naukowca Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP

Dr inż. Sebastian Kujawiak z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej otrzymał dokument patentowy nr 414127 na wynalazek pt.: „Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych”. Przedmiotem wynalazku jest hybrydowy reaktor barbotażowy pozwalający na oczyszczanie ścieków pochodzących z jednego lub kilku gospodarstw domowych, działające tak jak przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Trzy naukowczynie UPP laureatkami w konkursie MINIATURA 4

Kolejnych 138 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 4, w tym 3 naukowczynie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Łącznie na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne badacze otrzymają ponad 5 mln zł - nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 43 działań o wartości 926 707 zł, nauki ścisłe i techniczne: 39 działań o wartości 1 553 491 zł oraz nauki o życiu: 56 działań o wartości 2 542 744 zł.

 

Kawa na zdrowie!

Kawa to najbardziej rozpowszechniona substancja pochodzenia naturalnego, którą spożywamy, żeby wspomóc naszą aktywność i pobudzić do działania. Kawa jest więc często stosowana dla poprawy czuwania, nastroju i poziomu energii, a nawet wyników sportowych.

Dr inż. Przemysław Kowalczewski wśród liderów konkursu NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XI konkurs w ramach Programu LIDER. Na podstawie listy rankingowej wśród 60 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 84 761 494,30 zł, znalazł się wniosek dr. inż. Przemysława Kowalczewskiego z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP.

Dr hab. inż. Halina Staniek laureatką Konkursu Miniatura 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wczoraj pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA 4. Do finansowania zakwalifikowały się  52 projekty naukowców, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy otrzymają ponad 1,9 mln złotych na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konsultacyjne.

Projekty BaltSe@nioR oraz BaltSe@nioR 2.0 wyróżnione przez Instytucję Zarządzającą Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Projekty BaltSe@nioR oraz BaltSe@nioR 2.0, koordynowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zostały wybrane jako wzorcowe przykłady prezentujące, w jaki sposób młodzi Europejczycy z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego mogą uczyć się od siebie, by projektować lepszą przyszłość dla Europy i jej obywateli.

Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja - konferencja on-line

Pandemie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, ale także oddziałują pośrednio na wiele obszarów otoczenia człowieka powodując historyczne zmiany cywilizacyjne. Tylko upływ czasu pokaże, czy zmiany spowodowane pandemią koronawirusa będą długotrwałe oraz czy jej konsekwencje nie wywołają szerszych zjawisk społecznych i przyrodniczych. O problemach w czasach pandemii w tak szerokim kontekście dyskutować będą uczestnicy zdalnej konferencji Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY