Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Refleksja nad dzieciństwem zwierząt

Dzień Matki w maju, a Dzień Ojca w połowie czerwca. Pomiędzy nimi, 1 czerwca, wypada Dzień Dziecka. Przypadek? Nie sądzę – uśmiecha się poznański zoolog, prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od razu zaznacza, że już któryś rok z rzędu wypowiada się o dzieciństwie w świecie zwierząt i powoli przestaje wystarczać mu historyjek.

Martwe drewno w lesie to nie marnotrawstwo

Martwe drewno zwykle kojarzy się z drewnem przygotowanym do wywózki z lasu. Wszelkie zalegające, szczególnie większych rozmiarów, fragmenty drewna są postrzegane jako marnotrawstwo. Tymczasem niezwykle ważnym składnikiem lasu jest martwe drewno, na które trzeba spoglądać oczami ekologa, rozumiejącego subtelne relacje pomiędzy wieloma składnikami ekosystemu lasu. 

Śpij kochany śpij

Jeszcze parę minut i przestawiasz budzik, by pospać chwilkę dłużej. W weekend pozwalasz sobie na więcej, czasami zupełnie zapominasz o budziku i spisz, ile dusza zapragnie. Chyba, że jesteś ptasiarzem, lubisz podglądać ptaki, a te, przynajmniej większość z nich, lubią wiosenne i letnie poranki. Wtedy, nieco paradoksalnie, w weekend być może wstajesz nawet wcześniej niż w inne, robocze, dni tygodnia.

Zwierzęta na znakach drogowych

Znaki ostrzegawcze są dla większości użytkowników drogowego pewną oczywistością. Jednak ich wygląd, miejsca ustawienia i przekazywane informacje podlegają zmianom. Część znaków jest wycofywana, a równocześnie pojawiają się nowe. Oczywiście, pewne znaki zyskują uwagę opinii publicznej, np. dotyczące nowych form organizacji ruchu takich jak strefy czystego transportu.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

W dniu 10 maja 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci wyłonieni zostali spośród 244 Wnioskodawców.

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego w projekcie GUESSS

W tym roku pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mają zaszczyt pełnić funkcję koordynatora i wykonawcy międzynarodowego projektu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey). Koordynatorami międzynarodowym projektu są pracownicy Uniwersytet St. Gallen i University of Bern w Szwajcarii, wspierani przez koncern Ernst & Young. W Polsce natomiast koordynatorami są prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska i dr Mariusz Malinowski.

Udział UPP w pracach nad ewaluacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z członków konsorcjum realizującego projekt pt. Ocena ex ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 . Pozostali jego uczestnicy to Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy i Nawożenia – PIB w Puławach oraz Ecorys sp. z o.o. Badania wykonywane jest na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dwa projekty UPP z dofinasowaniem w konkursie Szybka ścieżka – Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę rankingową w ramach konkursu Szybka ścieżka – Agrotech. Ocenie według kryteriów zostały poddane 164 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 26 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 54 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wśród zwycięskich wniosków znalazły się dwa projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

(Między) Narodowy Dzień DNA

„Wielkie odkrycia naukowe mają zdolność przemiany naszego życia, stawiają także przed nami nowe i trudne wyzwania. Odkrycie struktury DNA przez Cricka i Watsona w Cambridge w 1953 roku pozwoliło ludzkości na poznanie mapy ludzkiego ciała i całej natury ożywionej w stopniu jakiego sobie wcześniej nie wyobrażaliśmy” - to słowa wypowiedziane przez Sir Michaela Pakenhama, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce w 2003 roku z okazji 50 rocznicy odkrycia budowy DNA.

Covid-19 a możliwe zagrożenia w sektorze rolnictwo i wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe

Zagrożenia, z jakimi styka się rolnictwo są przede wszystkim identyfikowane z zanieczyszczeniami, które mogą mieć charakter związków mineralnych, organicznych czy biologicznych. Niezależnie od formy zanieczyszczeń ich obecność w glebie generuje szereg negatywnych zjawisk, co wpływa na funkcjonowanie gleby. Gleba jest witalnym komponentem agroekosystemów, które dostarczają pożywienia oraz paszy, a zatem obniżanie jej żyzności i produktywności jest najbardziej odczuwalne i dostrzegalne. 

Zero waste przyszłością rolnictwa – nawóz na bazie odchodów owadów (Hermetia Illucens)

Do 2050 roku rolnictwo będzie musiało zaspokoić potrzeby żywieniowe niemalże 10 mld ludzi. Biorąc pod uwagę dewastację gruntów rolnych i światowe niedobory wody jednym z rozwiązań wydają się być takie trendy jak zero waste czy alternatywne źródła białka, które pozwolą odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie bez niszczenia środowiska naturalnego. Filozofia „zero waste”  mocno wpisuje się̨ w naszą codzienność, jednak czy kojarzymy to sfomułowanie z rolnictwem? Niestety nie, a szkoda.

Seminarium naukowe „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy”

W dniu 4 marca br. z inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się seminarium naukowe pt. „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy”. Wydarzenie wpisuje się w trwające badania i szeroką  dyskusję na temat dostarczenia wiarygodnych danych o wielkości strat i marnowania żywności wśród wszystkich przedstawicieli ogniw łańcucha dostaw, utworzenia systemu monitorowania, który pozwoli ocenić skalę zjawiska oraz proponować adekwatne rozwiązania, w tym także regulacje prawne. Stanowi to także przedmiot badań naukowców Wydziału Ekonomii UPP. Podmioty podejmujące ten problem wskazują zgodnie na potrzebę wsparcia instytucji publicznych w budowaniu rozwiązań  informatycznych oraz procedur przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Wszystkie te działania można określić mianem: Efektywnego Programu Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności.

Nowy patent na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP

Kolejny patent dla naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na „Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych P.412749”. Twórcami wynalazku są dr inż. Sebastian Kujawiak, dr inż. Jakub Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz dr Robert Mazur (obecnie AGH).  Decyzja o ochronie patentowej na wynalazek została wydana przez Urząd Patentowy RP w dniu 02 marca 2021.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY