Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lipiec 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lipiec 2021

Innowacyjne projekty akwakultury realizowane z udziałem ZDTPPiA w Muchocinie

27 lipca br. odbyło się spotkanie poświęcone zaprezentowaniu efektów projektu realizowanego przez konsorcjum: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie oraz Gospodarstwo Rybackie Tomasz Zielazny Słowikowo.

Technikum Środowiska w Poznaniu ze wsparciem finansowym na udoskonalenie modelu kształcenia zawodowego

20 lipca br. w Technikum Środowiska w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, reprezentujący stronę Beneficjenta – Technikum Środowiska w Poznaniu, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt.: ”Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego”.

Nauka dla Społeczeństwa

Wystartowała rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia.

Stypendia Pomostowe do zdobycia! Na maturzystów 2021 czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Wystartowała rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaangażowany w powstanie Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

5 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana Deklaracja o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Wśród sygnatariuszy jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dokument podpisał w imieniu Uczelni rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

Strony

WYDZIAŁY