Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROCEDURY | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROCEDURY

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH BEZPOŚREDNIO PO UKOŃCZENIU STUDIÓW  

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH 

HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTÓW 

 

WERYFIKACJA ORYGINALNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI PZRYGOTOWANIA PRAC DOKTORSKICH W CELU ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PLAGIATÓW 

PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH WYŻSZYCH 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - ZAŁĄCZNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

MODYFIKACJA PLANÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA  

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH   

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH 

WYDZIAŁY