Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Inspektoratu BHPiOP z dnia 12 marca 2020 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Inspektoratu BHPiOP z dnia 12 marca 2020 r.

Na podstawie przesłanej informacji z Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3 (poprzednio: nazwa ulicy Gdyńska, numer budynku 54)  61-016 Poznań

 „Informujemy Państwa, że ze względu na pojawienie się koronawirusa ( COVID-19 ),
w Polsce, który przenosi się drogą kropelkową poprzez wdychanie cząstek bioaerozolu, nie jest wykluczone, że wirus może rozprzestrzeniać się przez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne.

W związku z powyższym zalecamy wszystkim właścicielom instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych kontakt z operatorami - serwisantami tych instalacji, celem uzyskania informacji o konieczności wprowadzenia określonych działań zapobiegawczych.” 

 

Zalecam: do Działu Technicznego UPP:

W trybie natychmiastowym wyłączenie lub znaczne ograniczenie wymuszonego nawiewu powietrza central wentylacyjnych we wszystkich budynkach UPP i salach wykładowych do czasu przeprowadzenia wskazanych przeglądów i czynności konserwacyjnych.  Przewietrzanie pomieszczeń pracy należy przeprowadzań w formie grawitacyjnej  lub w sposób naturalny przez otwarcie lub uchylenie okien.

 

Zalecania do wszystkich pracowników korzystających z miejscowych urządzeń grzejnych lub klimatyzacyjnych chłodząco-grzejnych:

W trybie natychmiastowym; niekorzystanie z nawiewowego systemu ogrzewania lub przewietrzania celem ograniczenia wymuszonego ruchu powietrza tam gdzie nie jest to konieczne.

 

W przypadku pytań szczegółowych proszę o kontakt z Działem Technicznym, Pan mgr inż. Jan PIjanowski  61-846-6167

                                                                                                                                                 

Kierownik BHPiOP
Robert Filas

                                                                                                                                               

WYDZIAŁY