Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Grudzień 2019 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grudzień 2019

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZOSTAŁY PRZYZNANE

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Stypendia otrzyma trzech studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

XXXV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

18 grudnia 2019 r. odbyło się XXXV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tradycyjnie to ostatnie w roku kalendarzowym posiedzenie Senatu rozpoczęto od wręczania studentom nagród oraz wyróżnień za rok akademicki 2018/2019. Nagrody pieniężne otrzymali studenci, którzy wyróżnili się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu i jednocześnie uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00.

Profesor Monika Kozłowska uhonorowana Medalem im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin.

Wyróżnienie zostało przyznane uchwałą Prezydium Kapituły Medalu z dnia 3 września 2019 r., a jego wręczenie odbyło się 11 grudnia br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, w trakcie wspólnej dla całej Akademii uroczystości wręczania nagród i wyróżnień.

 

SZCZEP DĘBU BARTEK ZASADZONY W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM WYDZIAŁU LEŚNEGO UPP

Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, od wielu lat bardzo słabo owocuje, dlatego naukowcy i leśnicy postanowili rozmnożyć go innymi sposobami. Posadzone 11 grudnia 2019 r. w Ogrodzie Dendrologicznym Wydziału Leśnego UPP drzewko, to 3-letni szczep około 800-letniego dębu Bartek.

 

WYNIKI KONKURSU MINIATURA 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało 5 grudnia 2019 roku listy rankingowe konkursu Miniatura 3. Program wspiera naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Wśród laureatów jest  trzynastu naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy otrzymają w sumie ponad 400 tys. zł na realizację działań naukowych.

Strony

WYDZIAŁY