Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Zdalne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podejmują działania zmierzające do  zapewnienia  ciągłości i sprawności  funkcjonowania uczelni. Jedną z nich była decyzja o organizacji zdalnego posiedzenia Senatu. Dzięki przygotowanym rozwiązaniom technicznym możliwe było sprawne przeprowadzenie głosowań nad poszczególnymi punktami porządku obrad. 

 

Sukcesy lekkoatletów UPP

Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbyły się w Łodzi w dniach 13-16 września. Naszą uczelnię reprezentowało pięciu zawodników w konkurencjach indywidualnych. Dopisała nam pogoda, a przede wszystkim wyniki sportowe.

Amadeusz Zdrojewski w biegu na 400 m. w klasyfikacji generalnej zajął 4 miejsce, natomiast w klasyfikacji uczelni Społeczno-Ekonomicznych 1 miejsce, uzyskując wynik 47,58 s. Amadeusz stanął na trzecim stopniu podium w klasyfikacji AZS.

Piotr Kowalski w skoku w dal zajął 1 miejsce w typie uczelni Społeczno-Ekonomicznych.

Studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP zwycieżczynią sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

19 listopada 2020 roku odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, której organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Podczas konferencji, która ze względu na obecną sytuację epidemiczną zrealizowana została w formie zdalnej, członkowie studenckich kół naukowych mieli okazję zaprezentować efekty swoich prac w formie referatów i posterów.

 

Powitalne spotkanie dla studentów z Afryki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest coraz częściej wybierany przez studentów zagranicznych. Obecnie w murach UPP studiuje ponad 320 cudzoziemców z niemalże 30 krajów. W tym roku najliczniej reprezentowana jest grupa studentów pochodząca z Afryki. Na studia na UPP zdecydowała się młodzież m.in. z takich krajów jak: Algieria, Kamerun, Egipt, Etiopia, Ghana, Maroko, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tunezji i Zimbabwe.

Rektor UPP zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz członkiem Komisji ds. Nauki KRASP

Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.  Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zrzesza rektorów ośmiu uczelni: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

„Certyfikat" jakości owoców z Przybrody

 

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskało Certyfikat Integrowanej Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości owoców produkowanych w tutejszym sadzie.

Całą procedurę certyfikacji przeprowadza i kontroluje niezależna firma SGS Polska Sp. z o. o.

Młodzi badacze wyróżnieni nagrodą JM Rektora UPP

 „Intencją ustanowienia nagrody jest wspieranie gromadzenia osiągnięć do ewaluacji dyscyplin wiodących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i premiowanie udziału w tym procesie młodej kadry naukowej naszej Uczelni  (w wieku do 35 lat na dzień 31.12.2019 r.)” – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Goliński. „Kryterium uzyskania nagrody było opublikowanie w 2019 roku oryginalnej pracy twórczej w prestiżowym czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście MNiSW o najwyższej punktacji oraz z największym udziałem jednostkowym kandydata” - dodaje.

Wirtualne laboratorium - filmy dydaktyczne Katedry Chemii

W obecnej rzeczywistości, gdy nauka prowadzona jest w sposób zdalny, materiały audiowizualne i inne media to ważne narzędzie dydaktyczne. Umiejętnie wykorzystywane, w znacznym stopniu przyczyniają się do unowocześnienia procesu nauczania o czym wiedzą pracownicy Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu podmiotów w zakresie liczby udzielonych patentów w 2019 roku

W opublikowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej raporcie za rok 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono więcej niż 9 patentów. Oczywiście o liczbie przyznanych patentów w danym roku decyduje tryb i czas ich rozpatrywania przez Urząd Patentowy. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma udzielone 84 patenty. Jednocześnie 157 zgłoszeń czeka na rozpatrzenie, co jest pokłosiem aktywności pracowników Uniwersytetu w zakresie dokonanych zgłoszeń patentowych w ostatnich kilku latach.

Rogal świętomarciński tradycyjny przysmak ze stolicy Wielkopolski

Produkcja rogala świętomarcińskiego to nasza wielkopolska tradycja datowana na XVI wiek, związana z uroczystymi obchodami zakończenia prac polowych przypadających w dniu imienin Świętego Marcina. Pierwsze dokumenty wzmiankujące o wypieku i sprzedaży rogali na terenie Poznania i okolic z okazji dnia Św. Marcina mają już 168 lat i do dziś pisze się o nich wiele. 

Profesor Władysław Danielewicz z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP odznaczony medalem im. Wiktora Godlewskiego

Medal im. Wiktora Godlewskiego to nagroda przyznawana za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Wyróżnienie ma również służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim Godlewski (1831-1900), polskim przyrodniku, ornitologu i uczestniku Powstania Styczniowego, za udział w którym został zesłany na Syberię. Wraz z Benedyktem Dybowskim na zesłaniu prowadził pionierskie badania fauny i flory oraz środowiska przyrodniczego Syberii, za co został nagrodzony przez Carskie Towarzystwo Geograficzne.

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP nominowany do tytułu SYMBOL 2020

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał nominację do tytułu Symbol 2020 za realizację projektu „Opracowanie linii innowacyjnych pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych na bazie surowców roślinnych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych”. Kierownikiem nominowanego projektu jest dr inż. Przemysław Kowalczewski z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego UPP.

 

„TEAMS – WSKAZÓWKI” zespół, w którym dzielimy się dobrymi praktykami

„Teams – wskazówki” to zespół utworzony na platformie Teams, gdzie znajduje się wiele cennych informacji dotyczących wykorzystania w nauce zdalnej Microsoft Teams. Prof. UPP dr hab.  Dominik Kmiecik z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, dzieli się swoją wiedzą i praktyką, podpowiada jak efektywnie wykorzystywać Teams w nauce zdalnej i rozwiązywać ewentualne problemy.

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjął uchwały w trybie obiegowym

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne odwołane zostało posiedzenia Senatu zaplanowane na 28.10.2020 r. W celu właściwego funkcjonowania uczelni podjęcie uchwał odbyło się w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej i platformy do elektronicznego głosowania. Senatorowie otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania, dzięki czemu sprawnie udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad.

List Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Szanowni Członkowie Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

 

Podobnie jak liczni przedstawiciele środowiska akademickiego w całej Polsce, podzielam zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, będącymi konsekwencją rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta została podjęta w sytuacji szczególnego zagrożenia zdrowia i życia przez rozwój pandemii COVID-19 oraz bez odpowiedniego wsparcia społecznego.

 

O badaniach, innowacjach i wyzwaniach w branży rolniczej

Silkroad Agriculture Education and Research Innovation Alliance (SAERIA) jest międzynarodową platformą współpracy, do której dobrowolnie dołączają uniwersytety rolnicze, instytucje i przedsiębiorstwa z krajów oraz regionów wzdłuż nowego Jedwabnego Szlaku, działające na rzecz rozwoju edukacji rolniczej i badań technologicznych regionu. W ramach projektu SAERIA organizowane są regularnie fora i konferencje zmierzające do  intensyfikacji współpracy naukowej i dydaktycznej na rzecz postępu branży rolniczej.

 

Ponad 200 pracowników uczelni weźmie udział w Programie Rozwoju Kadry Administracyjnej i Zarządczej

Program rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej obejmuje cykl szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników oraz pracowniczek w takich obszarach tematycznych jak:

  • obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
  • podstawy prawne działalności uczelni wyższej,
  • postępowanie administracyjne w uczelni wyższej,
  • profesjonalna obsługa studentów i doktorantów,
  • finanse uczelni wyższej,
  • zamówienia publiczne,
  • strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle zmian w szkolnictwie wyższym,

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY